Szanowni Państwo,

Gmina Słomniki walczy z niską emisja, poprzez m.in.

 • realizację programów wymiany kotłów i montażu odnawialnych źródeł energii
 • kontrole palenisk na terenie gminy Słomniki
 • kontrola jakości powietrza dzięki zamontowanym pyłomierzom
 • inwentaryzacja źródeł ogrzewania
 • badania kamerą termowizyjną
 • edukacja ekologiczna

Informacje na temat dostępnych programów wymiany kotłów i montażu OZE mozna uzyskać u ekodoradcy tel. 123881102, wew. 140, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Urząd Miejski w Słomnkach ul. T. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki.

   

Uważaj, Twój piec może wymagać wymiany!

Zgodnie z Uchwałą Antysmogową przyjętą przez Województwo Małopolskie masz obowiązek wymienić stary piec lub kocioł:

 • poniżej 3 klasy – do końca 2022 r.
 • kotły 3 i 4 klasy – do końca 2026 r.
 • kotły 5. klasy zainstalowane przed 1 lipca 2017 r. mogą być eksploatowane do końca swojej żywotności

Wszystkie nowo instalowane urządzenia na paliwa stałe muszą spełniać wymagania ekoprojektu, określone Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28.04.2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2009/125/W/E w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. Więcej o tym TUTAJ.

 

PROJEKT PARASOLOWY OZE - dotacja do instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii

 Od 13 czerwca b.r. właściciele / współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych zainteresowani skorzystaniem z dotacji do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii mają możliwość zapisania się do projektu składając „Deklarację członkostwa w projekcie”.

Aby przystąpić, zapisać się do projektu należy:

 1. Uzupełnić deklarację członkostwa w projekcie dostępną w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, pok. 38 bądź wydrukować – w załączniku pod artykułem. Wypełnić ankietę informacyjną i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Słomnikach.
 1. Podpisać umowę na wykonanie inspekcji technicznej mającej na celu odpowiedni dobór mocy instalacji PV, wytycznych dotyczących montażu instalacji oraz oszacowanie zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną

Informacje, wzory dokumentów znajdują się w załącznikach

Więcej informacji można uzyskać u Ekodoradcy, Urząd Miejski w Słomnikach, tel. 12 388-11-02 wewn. 140. Więcej TUTAJ

EKOINTERWENCJA

Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowej TUTAJ.

Dofinansowanie do wymiany kotłów i program Czyste Powietrze.

Z Programu można uzyskać dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Szczegóły u ekodoradcy oraz w Portalu Beneficjenta TUTAJ.

Aby złożyć wniosek w Programie Czyste Powietrze, należy założyć konto w aplikacji internetowej Portal Beneficjenta portal.wfos.krakow.pl na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/, pobrać wniosek, wypełnić, a następnie przesłać drogą elektroniczną poprzez Portal Beneficjenta. Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do Urzędu Miejskiego w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki.Gdzie mogę uzyskać pomoc w jego wypełnieniu bez konieczności wyjazdu do Krakowa?

Pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać u doradców energetycznych WFOŚiGW, infolinia 12 422 94 90 wew. 2 oraz u ekodoradcy w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, tel. 123881102 wew. 140.

Jaką konkretną pomoc można uzyskać u ekodoradcy w Urzędzie Miejskim w Słomnikach?

Na podstawie porozumienia odpisanego pomiędzy Gminą Słomniki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od października 2019 r. wnioski do Programu Czyste Powietrze można składać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Zakres pomocy obejmuje pomoc w jego wypełnieniu, weryfikację oraz przekazanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Z powodu zagrożenia epidemicznego obecnie procedura ta odbywa się w większości drogą elektroniczną: mailową i telefoniczną.

Niezbędnik dotyczący walki z niską emisją TUTAJ

 Ekodoradca w mediach społecznościowych TUTAJ

 

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ GMINĘ SŁOMNIKI

Zgodnie z art.  6  ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831 z późn. zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);

 6) realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 Gmina Słomniki realizuje obowiązek związany ze stosowaniem środków efektywności energetycznej przez:

 1. wykonywanie sukcesywnej termomodernizacji obiektów należących do gminy, np.

 2016r. – ocieplenie ścian i remont elewacji Szkoły Podstawowej w Prandocinie; ocieplenie ścian i stropu w budynku socjalnym w Polanowicach; ocieplenie ścian i stropu oraz wymiana częściowa stolarki okiennej oraz modernizacja źródła ciepła na kocioł gazowy wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Kacicach; ocieplenie ścian i stropu oraz wymiana częściowa stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Smrokowie; ocieplenie ścian i stropu wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku „organistówki” w Prandocinie.

 2017r. – ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w Czechach; ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu , częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiedziu; ocieplenie ścian, stropu oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP w Prandocinie; ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym w Słomnikach

 2018r. -  modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynku OSP w Miłocicach; oddanie budynku pasywnego Przychodni Zdrowia w Słomnikach

 2019r. – oddanie do użytku świetlicy wiejskiej w Zaborzu w pełni poddanej termomodernizacji; ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja źródła ogrzewania w budynku ujęcia wody w Kacicach

 2020r. – ocieplenie stropu i ścian w budynku OSP Niedźwiedź; modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu wraz z montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

 Na terenie Gminy Słomniki znajdują się 4  budynki pasywne, są nimi: budynek przedszkola w Słomnikach, budynek ośrodka zdrowia w Słomnikach, hala sportowa w Słomnikach oraz sala gimnastyczna w Waganowicach.

 Pompy ciepła – w budynku Samorządowego Przedszkola w Słomnikach, w budynku hali gimnastycznej w Waganowicach oraz w budynku świetlicy wiejskiej w Zaborzu są zamontowane pompy ciepła do C.W.U i C.O.

 Kolektory słoneczne – instalacja ta jest zamontowana na budynku Samorządowego Przedszkola w Słomnikach

 Na terenie gminy Słomniki zamontowano 126 instalacji odnawialnych źródeł energii w tym fotowoltaika, kolektory słoneczne, kotły na biomasę i pompy ciepła. Instalacje zamontowano na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy Słomniki.

 1. dokonywanie zakupów instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, np.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego typu LED na terenie gminy Słomniki. Budowa nowego    oświetlenia LED na terenie kąpieliska w Januszowicach,  na skate parku w Słomnikach oraz na parkingach park&ride oraz bike&ride w Słomnikach, Smrokowie oraz Niedźwiedziu

 1. dokonywanie wymiany urządzeń na nowe, o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji, np.

W najbliższych latach jest planowana wymiana oświetlenia ulicznego na LED.

 

„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – zakończono rzeczową realizację projektu !

 Beneficjentem projektu jest Gmina Słominiki (Lider Gmina Kocmyrzów-Luborzyca).

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 63 317 235,31 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowania w kwocie 34 645 900,40 PL.

 Bezpośrednim celem realizacji projektu było zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym. Realizacja celu nastąpiła poprzez zakup i montaż na obszarze 41 gmin województwa małopolskiego objętych projektem następujących ilości instalacji OZE:

- 2548 instalacji fotowoltaicznych

- 736 instalacji kolektorów,

- 170 pomp ciepła na cele CWU,

- 106 pomp ciepła na cele CWU i CO

- 123 kotłów kotłów opalanych biomasą w postaci pellet.

 Realizacja celu bezpośredniego umożliwiła osiągnięcie wskaźników projektu takich jak:

Wskaźniki produktu:

-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 2548 szt

-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1135 szt.

-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 11,526 MWe

-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 7,798 MWt