logo mgck

Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat na sierpniowe zajęcia wakacyjne w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach.

logo gops

Od 1 sierpnia br. do 30 września br. można składać wnioski na jednorazowe świadczenie dla gospodarstw domowych zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego.

seniorzy stojący na scenie z różami

20 czerwca Centrum Kultury w Słomnikach zakończyło warsztaty stałe, spotkania oraz wycieczki organizowane w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słomnikach.

czosnek

XIV Małopolskie Święto Czosnku w tym roku organizowane jest w Gminie Radziemice. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

obrady sesji

Najważniejszym wydarzeniem obrad było udzielenie przez Radę Miejską w Słomnikach absolutorium Burmistrzowi Gminy Słomniki z tytułu wykonania Budżetu za rok 2023 oraz wotum zaufania.