Słomniki z lotu ptaka

Lokalizacja i struktura – miasto satelickie w aglomeracji krakowskiej

Gmina Słomniki leży w północnej części województwa małopolskiego w powiecie krakowskim; sąsiaduje z gminami: Gołcza, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Miechów i Radziemice. Swoim zasięgiem obejmuje 24 sołectwa i miasto Słomniki. Zajmuje powierzchnię 113 km2 i należy do największych gmin powiatu krakowskiego.

Gmina Słomniki wchodzi również w skład aglomeracji krakowskiej (miasto Słomniki pełni w niej funkcję miasta satelickiego) obejmującą miasto centralne Kraków oraz okoliczne zurbanizowane gminy.

Kierunki rozwoju gminy – gmina Słomniki liderem budownictwa pasywnego

Wykorzystując istniejące zasoby, a w szczególności doskonałe położenie przy głównych trasach komunikacyjnych, m.in. Kraków – Warszawa, korzystne położenie gminy w aglomeracji krakowskiej i aktywność mieszkańców, gmina wyznaczyła sobie jako jeden z głównych kierunków działania rozwój gospodarczy opierający się na pozyskaniu nowych inwestorów.

Gmina Słomniki należy do ścisłej czołówki wśród samorządów sięgających po innowacyjne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym. Gmina Słomniki jest otwarta na innowacje. Technika pasywna umożliwia zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 .

Gości na swoim terenie wiele firm, a także przedstawicieli samorządów, którzy czerpią z jej doświadczeń w zakresie stosowania energooszczędnych rozwiązań metodą pasywną.

Inwestycje gminne metodą pasywną: pierwsza w Polsce pasywna hala sportowa w Słomnikach, sala gimnastyczna w Waganowicach, Integracyjne Centrum Rozwoju Dziecka  w Słomnikach, Specjalistyczne Centrum Usług Medycznych – trwa procedura wyłaniania wykonawcy.

Struktura gospodarcza

Podstawą gospodarki w gminie jest rolnictwo. Gmina posiada doskonałe warunki do rozwoju przetwórstwa i produkcji przemysłowej. Wyróżnikiem jest wysoka w skali województwa wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Występujące obszary o bardzo korzystnych warunkach przyrodniczo-glebowych są podstawą dla intensywnej produkcji rolnej i opartego na niej przetwórstwa rolno-spożywczego. W mieście dobrze rozwinięty jest handel i drobna wytwórczość. Gmina słynie w całej Polsce z uprawy czosnku oraz uprawy sadzonki borówki amerykańskiej.

Układ komunikacyjny

Istniejąca sieć drogowa zapewnia gminie Słomniki połączenia w poszczególnych miejscowościach, a poprzez połączenia z drogami powiatowymi, wojewódzką i krajową zapewnia połączenie z regionalnymi i ponadregionalnymi ośrodkami gospodarczymi. Gmina należy do powiatu krakowskiego, który stanowi dla Słomnik także najbliższy ośrodek handlowo-usługowy. Gmina posiada szczególnie korzystne powiązania komunikacyjne z Krakowem: droga krajowa nr 7: Chyżne – Kraków –Słomniki –Warszawa –Gdańsk, odległość od Krakowa wynosi 25 km. Ponadto łączy się z Krakowem od południa i Miechowem od północy linią kolejowa. Z początkiem 2016 r. ruszy na trasie Szybka Kolej Aglomeracyjna. Z Krakowem łączy gminę także połączenie Miejskiej Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (linia 222), a także liczne kursy busów. Odległość od autostrady A4 wynosi 36 km. Trwają przygotowania do budowy węzła trasy ekspresowej S7, która przebiegać ma przez gminę Słomniki.

Ludność i siła robocza

Gminę Słomniki zamieszkuje 13 791 osób (stan z 2012 r.), co daje gęstość zaludnienia na poziomie 122 osoby/ km2.

Rok

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem

Bezrobotne
kobiety

Długotrwale bezrobotni

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na 1000 ludności w wieku produkcyjnym

Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

2011

733

388

443

82,95

8,29

2012

729

370

421

82,86

8,29

2013

672

354

387

76,94

7,69

Źródło: PUP w Krakowie

Turystyka w gminie Słomniki

Pagórkowate ukształtowanie terenu oraz walory przyrodnicze tworzą niepowtarzalny charakter i swojski klimat. Malowniczość i urozmaicenie formy krajobrazu, zwłaszcza leśnego stwarzają doskonałe warunki do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej, a także biegowej. Gmina posiada sieć dobrze oznakowanych tras do uprawiania nordic walking.

Na terenie gminy zachowało się kilka cennych zabytków, m.in. romański kościół w Prandocinie, kościół i pałac w Niedźwiedziu, dwór w Kacicach.

Najwięksi inwestorzy w gminie Słomniki

Amplus sp. z o.o. SKA

Jest jednym z czołowych polskich producentów oraz dystrybutorów świeżych owoców i warzyw. W Strefie Aktywności Gospodarczej wybudowała centrum logistyczno-magazynowe – 17 chłodni o powierzchni użytkowej 22 800 m2 i cześć biurowo-socjalna o powierzchni 5000 m2, zatrudniając ponad 200 osób – wciąż poszerza zarówno swą produkcję jak i przestrzeń magazynową,

Intersnack Poland Sp. z o.o.

Firma Intersnack należy do wiodących producentów słonych przekąsek, orzechów oraz produktów opartych na bazie orzecha. Intersnack Poland jest częścią działającej w wielu krajach Europy Intersnack Group. W gminie Słomniki istnieje jeden z dwóch oddziałów firmy, która wciąż się rozwija.

Kraty Mostostal Kraków

Jest to producent metalowych ocynkowanych krat podestowych, stopni i uchwytów. To także największy polski wytwórca stopni z krat wciskanych. Produkuje ponad 700 ton miesięcznie.

Almus sp. z o.o.

Jest producentem papierów higienicznych dla domu i przemysłu. Posiada najnowocześniejsze na świecie maszyny do produkcji papierów i ręczników.