logo GOPS rodzina

Z dniem 12 sierpnia 2022 roku weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692), zgodnie z którą:

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy:

- głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,

i

- zostały wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego !

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, wynosi 3000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022:

- na piśmie (wypełniony i podpisany druk wniosku):

          -   osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach pok. 28

          - pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach,
              ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki

- lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skrzynkę ePUAP: /SLOMNIKIGOPS/SkrytkaESP.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach tel. 123881272 wew. 128.

Dodatek energetyczny

Z dniem 20 września 2022 roku weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967), zgodnie z którą:

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

WIĘCEJ TUTAJ

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek_o_dodatek_węglowy.doc)Wniosek_o_dodatek_węglowy.doc[ ]115 kB2022-08-23 14:11
Pobierz plik (Wniosek_o_dodatek_węglowy_pdf.pdf)Wniosek_o_dodatek_węglowy_pdf.pdf[ ]216 kB2022-08-23 14:11