symbol polskiego języka migowego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243), Urząd Miejski w Słomnikach zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwieniu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego (polski język migowy, skrót PJM). Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza winna zgłosić w sekretariacie Urzędu Urzędu Miejskiego w Słomnikach chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą. Telefon kontaktowy do sekretariatu 123881102.