Miłośnicy aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia mają do swojej dyspozycji ścieżki pieszo-rowerowe na ul. św. Jana Pawła II, ul. Okrzei i ul. Kolejowej. Dzięki tej inwestycji szybko dojedziemy do stacji PKP na ul. Kolejowej oraz w miejsca rekreacji takie jak skatepark i kąpielisko w Januszowicach.

Ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Poniatowskiego łączy się ze ścieżką na ul. św. Jana Pawła II, gdzie powstał także parking – łączna długość 1,2 km; koszt 2 177 100 zł.

Zobacz mapę tras

Ścieżka pieszo-rowerowa na ulicy Kolejowej od stacji PKP do skrzyżowania ulic Żeromskiego i Wiśniowej – długość ok. 760 m. Trasa jest już wykonana, trwają ostatnie czynności przygotowujące inwestycję do odbioru; koszt 884 400 zł.

Ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku pomiędzy ulicami Okrzei i Kolejową – długość ok.  850 m. Ta trasa jest bardzo dobrze oświetlona 31 lampami ledowymi, co umożliwia jazdę na tej trasie  także wieczorami; koszt 1 929 870 zł.

Zobacz film 


Inwestycja została wykonana kompleksowo w systemie zaprojektuj i wybuduj, została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w wysokości 80 procent.

Inwestycja jest częścią dużego projektu budowy ścieżek rowerowych w gminach Iwanowice, Sułoszowa, Krzeszowice, Gołcza, Miechów, Charsznica. Gmina Słomniki jest liderem tego projektu.