Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Słomnikach przy ul. Niecałej ma swoją stronę internetową.

Znajdą tam Państwo wszystkie informacje na temat oddawania odpadów oraz adresy, godziny przyjmowania w punkcie.

Działa już punkt napraw dla przedmiotów z odzysku

Mieszkaniec naszej gminy ma możliwość oddania rzeczy używanych (np. gabaryty, sprzęt AGD) niestanowiących odpadów w celu umożliwienia ich ponownego użycia przez inne osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Przekazany sprzęt jest umieszczany wraz ze zdjęciem i opisem na portalu internetowym PSZOK w celu poinformowania zainteresowanych o możliwości bezpłatnego odebrania danego przedmiotu. O tym, czy przedmiot nadaje się do punktu napraw decyduje pracownik PSZOK, który dokonuje oceny przydatności rzeczy do ponownego użytku. W razie potrzeby dokonuje on też niezbędnych napraw w celu przygotowania przedmiotu do ponownego użycia.

 

Projekt pn. ,,Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Słomniki" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Strona PSZOK w Słomnikach TUTAJ.