zgromadznie przy pomniku na rynku

Obchody rozpoczęły się uroczystym przemarszem do kościoła pw. Bożego Ciała w Słomnikach, gdzie odprawiona została Msza Św. za Ojczyznę; następnie pod pomnikiem Ofiar Faszyzmy delegacje złożyły kwiaty.

Spod Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach o godz. 8.45 w towarzystwie Orkiestry Dętej „Echo” ze Słomnik  z udziałem m.in. pocztów sztandarowych, harcerzy, władz samorządowych, organizacji partyjnych i społecznych, związków i stowarzyszeń, szkół i przedszkoli oraz licznie zgromadzonych mieszkańców przemaszerowano do kościoła parafialnego pw. Bożego Ciała na Rynku w Słomnikach. Tam jak co roku odbyła się Msza Święta w intencjach Ojczyzny. Celebracji przewodniczył ks. proboszcz Stanisław Włosowicz.

Pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu przy akompaniamencie Orkiestry Dętej „Echo” odśpiewano hymn narodowy, a poczet flagowy, który w tym roku reprezentowali strażacy ochotnicy z Prandocina Iły uroczyście dokonał zawieszenia flagi narodowej na biało-czerwonym maszcie. Jak co roku poszczególne delegacje złożyły okolicznościowe wieńce. Pan Burmistrz w swoim przemówieniu nawiązał m.in. do przestrzegania polskiej Konstytucji i do konstytucyjnej ochrony życia nienarodzonych dzieci. Uroczystość zakończyła się odegraniem utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętek Echo ze Słomnik pod batutą Krystiana Klimczyka. 10-metrową flagę narodową nieśli w tym roku młodzi sportowcy z LKS Słomniczanka Słomniki.