Uchwały w sprawie utrzymania czystości

Utworzono: poniedziałek, 21, styczeń 2013 11:25
Poprawiono: poniedziałek, 21, styczeń 2013 11:26

Informujemy, że Rada Miejska w Słomnikach uchwaliła nowe przepisy dotyczące utrzymania czystości wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Z treścią uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej: