Gmina Słomniki

Zapraszamy

 

Projekt MPZP

 

Strategia Rozwoju

 

Odpowiedzialni w bizniesie

 

Głos Słomnik 

 

Krakowski Portal Edukacji Patriotycznej Małopolski Historyczny Szlak Pamięcimt_ignore

Boisko w Prandocinie
Boisko w Prandocinie
Świetlica w Brończycach
Świetlica w Brończycach
Budynek starej szkoły w Słomnikach
Budynek starej szkoły w Słomnikach
Strefa rekreacji w Miłocicach
Strefa rekreacji w Miłocicach
Ulica Niecała w Słomnikach
Ulica Niecała w Słomnikach
Świetlica w Muniakowicach
Świetlica w Muniakowicach
Wóz strażacki OSP Słomniki
Wóz strażacki OSP Słomniki
Świetlica w Janikowicach
Świetlica w Janikowicach
Ulica Niecała w Słomnikach
Ulica Niecała w Słomnikach
Sala gimnastyczna w Waganowicach
Sala gimnastyczna w Waganowicach
Zaplecze sportowe w Polanowicach
Zaplecze sportowe w Polanowicach
Parking przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach
Parking przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach
Świetlica w Kacicach
Świetlica w Kacicach
Orlik w Słomnikach
Orlik w Słomnikach
Strefa rekreacji w Polanowicach
Strefa rekreacji w Polanowicach
Zaplecze sportowe w Polanowicach
Zaplecze sportowe w Polanowicach
Ulica Polna w Słomnikach
Ulica Polna w Słomnikach
Sala gimnastyczna w Waganowicach
Sala gimnastyczna w Waganowicach
Świetlica w Trątnowicach
Świetlica w Trątnowicach
Pętla autobusowa w Słomnikach
Pętla autobusowa w Słomnikach
Budynek wielofunkcyjny w Smrokowie
Budynek wielofunkcyjny w Smrokowie
Strefa rekreacji w Wężerowie
Strefa rekreacji w Wężerowie
Przejście dla pieszych i chodnik przy ul. Krakowskiej w Słomnikach
Przejście dla pieszych i chodnik przy ul. Krakowskiej w Słomnikach
Wóz strażacki OSP Słomniki
Wóz strażacki OSP Słomniki
Strefa rekreacji w Niedźwiedziu
Strefa rekreacji w Niedźwiedziu
Schetynówka Prandocin Iły—Wężerów
Schetynówka Prandocin Iły—Wężerów
Świetlica w Szczepanowicach
Świetlica w Szczepanowicach
Świetlica w Trątnowicach
Świetlica w Trątnowicach
Ulica Polna w Słomnikach
Ulica Polna w Słomnikach
Plac postojowy przy szkole w Waganowicach
Plac postojowy przy szkole w Waganowicach
Świetlica w Kepie
Świetlica w Kepie
Plac zabaw na os. Świerczewskiego w Słomnikach
Plac zabaw na os. Świerczewskiego w Słomnikach
Previous Next Play Pause

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach

(wyciąg)

 

CZĘŚĆ I.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI

§ 1. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach jest zakładem budżetowym utworzonym uchwałą nr XVI/87/91 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 września 1991 roku, w sprawie utworzenia zakładu budżetowego na bazie podlegającego likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.

2. Zakład działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn.zm.),

b) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póżn. zm.),

c) Niniejszego statutu.

§ 2. 1. Jednostka organizacyjna ZGKiM Gminy Słomniki została utworzona na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

2. Nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz Gminy Słomniki i Rada Miejska w Słomnikach.

CZĘŚĆ II.

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZAKŁADU

§ 3. 1. Przedmiotem działania Zakładu są zadania własne Gminy w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

- dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz,

- lokalnego transportu zbiorowego,

- targowisk i hal targowych,

- zieleni gminnej i zadrzewień,

- kultury fizycznej i sportu w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach

ul. S. Żeromskiego 2

32-090 Słomniki

tel.: (012)3881043, (012)3881314

fax: (012)3881043

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Urząd Miejski w Słomnikach

Adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 64, 32-090 Słomniki

 

telefon centrala:
+48 12 3881102; +48 12 3881271; +48 12 3881272     

 

faks:
+48 12 3882102

 

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto bankowe do opłat skarbowych oraz wpłat podatku:

 

Bank Spółdzielczy w Słomnikach

 

72 8614 0001 0000 0000 0420 0007

 

                                           

Konto bankowe sum depozytowych (poręczenia, wadia, kaucje):  

 

Bank Spółdzielczy w Słomnikach

 

39 8614 0001 0000 0000 0420 0019