Gmina Słomniki

Zapraszamy

 

Projekt MPZP

 

Strategia Rozwoju

 

Odpowiedzialni w bizniesie

 

Głos Słomnik 

 

Krakowski Portal Edukacji Patriotycznej Małopolski Historyczny Szlak Pamięcimt_ignore

Boisko w Prandocinie
Boisko w Prandocinie
Świetlica w Brończycach
Świetlica w Brończycach
Budynek starej szkoły w Słomnikach
Budynek starej szkoły w Słomnikach
Strefa rekreacji w Miłocicach
Strefa rekreacji w Miłocicach
Ulica Niecała w Słomnikach
Ulica Niecała w Słomnikach
Świetlica w Muniakowicach
Świetlica w Muniakowicach
Wóz strażacki OSP Słomniki
Wóz strażacki OSP Słomniki
Świetlica w Janikowicach
Świetlica w Janikowicach
Ulica Niecała w Słomnikach
Ulica Niecała w Słomnikach
Sala gimnastyczna w Waganowicach
Sala gimnastyczna w Waganowicach
Zaplecze sportowe w Polanowicach
Zaplecze sportowe w Polanowicach
Parking przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach
Parking przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach
Świetlica w Kacicach
Świetlica w Kacicach
Orlik w Słomnikach
Orlik w Słomnikach
Strefa rekreacji w Polanowicach
Strefa rekreacji w Polanowicach
Zaplecze sportowe w Polanowicach
Zaplecze sportowe w Polanowicach
Ulica Polna w Słomnikach
Ulica Polna w Słomnikach
Sala gimnastyczna w Waganowicach
Sala gimnastyczna w Waganowicach
Świetlica w Trątnowicach
Świetlica w Trątnowicach
Pętla autobusowa w Słomnikach
Pętla autobusowa w Słomnikach
Budynek wielofunkcyjny w Smrokowie
Budynek wielofunkcyjny w Smrokowie
Strefa rekreacji w Wężerowie
Strefa rekreacji w Wężerowie
Przejście dla pieszych i chodnik przy ul. Krakowskiej w Słomnikach
Przejście dla pieszych i chodnik przy ul. Krakowskiej w Słomnikach
Wóz strażacki OSP Słomniki
Wóz strażacki OSP Słomniki
Strefa rekreacji w Niedźwiedziu
Strefa rekreacji w Niedźwiedziu
Schetynówka Prandocin Iły—Wężerów
Schetynówka Prandocin Iły—Wężerów
Świetlica w Szczepanowicach
Świetlica w Szczepanowicach
Świetlica w Trątnowicach
Świetlica w Trątnowicach
Ulica Polna w Słomnikach
Ulica Polna w Słomnikach
Plac postojowy przy szkole w Waganowicach
Plac postojowy przy szkole w Waganowicach
Świetlica w Kepie
Świetlica w Kepie
Plac zabaw na os. Świerczewskiego w Słomnikach
Plac zabaw na os. Świerczewskiego w Słomnikach
Previous Next Play Pause

Gmina przyjazna przedszkolakom

Gmina przyjazna przedszkolakomProjekt "Słomniki - gmina przyjazna przedszkolakom" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Projekt realizowany był od 03.08.2009 do 31.08.2011 roku. W ramach projektu przewidziano utworzenie 3 oddziałów przedszkolnych dla 65 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Słomniki. 2 oddziały powstały w Słomnikach, 1 oddział powstał w Smrokowie. Dzieci, które uczęszczały do nowopowstałych oddziałów oraz dzieci, które uczęszczały do pozostałych oddziałów przedszkolnych mogły bezpłatnie korzystać z pomocy logopedy. Logopeda został zatrudniony w ramach projektu i przez 2 dni zajmował się dziećmi w przedszkolu w Słomnikach (5 oddziałów), a po jednym dniu przeznaczał dla dzieci chodzących do oddziałów przedszkolnych utworzonych przy Zespołach Szkół w: Smrokowie, Niedźwiedziu i Prandocinie.

Ze środków dotacji opłacane było wynagrodzenie nauczycieli, logopedy, personelu pomocniczego zatrudnionego w nowoutworzonych oddziałach przedszkolnych. W ramach projektu zakupiono zabawki, książki, puzzle a także telewizor, dvd i zestaw nagłaśniający z mikrofonami.

Gmina przyjazna przedszkolakom2 oddziały przedszkolne w Słomnikach zostały utworzone w specjalnie na ten cel wynajętym budynku. Czynsz za wynajem oraz bieżące koszty utrzymania tego budynku również były finansowane z przyznanego wsparcia.

W związku z wystąpieniem oszczędności w projekcie, został zatrudniony nowy personel na stanowiskach: psychologa (który działał w analogiczny sposób jak logopeda); oligofrenopedagoga (do oddziału w Słomnikach, jako nauczyciel wspierający dla dziecka autystycznego) oraz zajęcia z rytmiki (bezpłatne) dla dzieci z wszystkich oddziałów przedszkolnych. W ramach oszczędności zostały zorganizowane wycieczki dla dzieci.
Cele projektu to:

  • uruchomienie 3 nowych oddziałów przedszkolnych, w tym 1 na wsi,
  • objęcie wychowaniem przedszkolnym dodatkowo 65 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Słomniki,
  • objęcie dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych bezpłatną opieką logopedyczną,
  • udzielenie wsparcia rodzicom w opiece i wychowaniu dzieci podczas ich pracy zawodowej

Wartość projektu to 1.530.659,00 zł ( 1.301.060,15 zł dofinansowanie; 229.598,85 zł wkład własny gminy), w rozbiciu na lata wygląda to następująco:

2009 - 255.167,28 dofinansowanie
2009 - 45.029,52 wkład własny gminy
2010 - 629.466,92 dofinansowanie
2010 - 111.082,40 wkład własny gminy
2011 - 416.425,95 dofinansowanie
2011 - 73.486,93 wkład własny gminy

Zadanie było dofinansowane w 85% ze środków unijnych. Wkład własny to 15% wartości projektu. Należy zaznaczyć, że powstałe oddziały przedszkolne po zakończeniu projektu zostały utrzymane i nadal funkcjonują.

Urząd Miejski w Słomnikach

Adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 64, 32-090 Słomniki

 

telefon centrala:
+48 12 3881102; +48 12 3881271; +48 12 3881272     

 

faks:
+48 12 3882102

 

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto bankowe do opłat skarbowych oraz wpłat podatku:

 

Bank Spółdzielczy w Słomnikach

 

72 8614 0001 0000 0000 0420 0007

 

                                           

Konto bankowe sum depozytowych (poręczenia, wadia, kaucje):  

 

Bank Spółdzielczy w Słomnikach

 

39 8614 0001 0000 0000 0420 0019